Fabrieksgarantie

Blijft de fabrieksgarantie van mijn auto geldig?

Ja, de fabrieksgarantie van uw auto blijft volledig gehandhaafd. Uw auto wordt volgens de eisen van de fabrikant onderhouden. Wij beschikken over auto-onderdelen, die van zeer goede kwaliteit zijn. Indien nodig handelen wij voor u de garantieformaliteiten af. Hierdoor voorkomt u onnodig heen en weer reizen. Alle werkzaamheden geschieden volgens de Europese richtlijnen. 

De belangrijkste punten uit de Europese richtlijnen vastgelegd in Wet Monti en BER 2013 zijn:

  • Wet Monti schrijft voor aan welke concurrentieregels de bedrijfstak zich dient te houden. Hierdoor komt een einde aan de concurrentiebelemmering in de automotivesector.
  • Autofabrikanten zijn verplicht universele garagebedrijven te voorzien van complete technische informatie voor onderhoud en reparatie aan auto’s. Dit heeft als gevolg dat merkonafhankelijke en universele garagebedrijven volledig op de hoogte zijn van de gebruikte onderdelen en technieken van uw auto.
  • De garantie blijft geldig bij onderhoud door een universeel garagebedrijf.
  • U heeft volledige keuzevrijheid voor reparatie en onderhoud.


Bron: RAI Vereniging, Verordening (EU) 461/2010 en Verordening (EG) 1400/2002.

Europese richtlijnen fabrieksgarantie
U kunt uw auto bij een merkonafhankelijk garagebedrijf laten onderhouden met behoud van uw fabrieksgarantie. De universele garagebedrijven beschikken over dezelfde technische specificaties van uw auto als de merkdealer. Zo bent u zeker van kwaliteit, professionaliteit en garantie. Hiervoor zijn in Wet Monti en BER 2013 regels vastgelegd. 

Wet Monti
In de autobranche woedde begin 2002 een flinke storm. Tot voor enkele jaren had elke dealer recht op zijn eigen exclusieve rayon. "Concurrentiebelemmerend", zo oordeelde Europarlementariër Mario Monti. Dus maakte hij met behulp van 'Wet Monti' een einde aan deze concurrentiebelemmering. De wet schrijft voor aan welke concurrentieregels de autobranche zich dient te houden. Voor de automobilist heeft dit voordelen. 
Vanaf de dag dat de wet van kracht was, mocht elke merkdealer in heel Europa vestigingen neerzetten. Ook wanneer een dealer van hetzelfde merk al in de straat was gevestigd. De wetgeving veroorzaakte een radicale verandering in de auto-industrie, waardoor flinke concurrentie mogelijk was.
Voor de automobilist leverde deze concurrentie tastbare voordelen op, op het gebied van de aanschaf van een motorvoertuig en de klantenservice die daarbij wordt geboden.
In 2006-2008 werd Wet Monti geëvalueerd. Uitkomsten daarvan hebben geleid tot BER 2013.
Bron: RAI Vereniging en Verordening (EG) 1400/2002.

BER 2013
Als uitvloeisel van Wet Monti, waarin concurrentie onder merkdealers wettelijk werd toegestaan, ontstond op 1 juni 2010 BER 2013. Deze regelgeving verplicht autofabrikanten opnieuw om merkonafhankelijke (universele) garagebedrijven te voorzien van complete technische informatie voor onderhoud en reparatie aan auto's.
>Universele garagebedrijven zijn volledig op de hoogte van de gebruikte onderdelen en technieken van uw auto. Garantie op het voertuig mag dan ook niet vervallen als deze door een universeel garagebedrijf wordt onderhouden. De consument heeft volledige keuzevrijheid op het gebied van reparatie en onderhoud. Merkonafhankelijke garagebedrijven stellen niet het merk, maar juist u als klant centraal.
Bron: RAI Vereniging en Verordening (EU) 461/2010.

Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie bij Riro